Privacystatement

In lijn met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ons privacybeleid aangepast volgens de nieuwe richtlijnen die per 25 mei 2018 in gaan.

BELANGRIJK: DOOR HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT ALLE PERSOONSGEGEVENS DIE U VERSTREKT DOOR ONS KUNNEN WORDEN VERWERKT OP DE WIJZE DIE NODIG IS VOOR HET MAKEN VAN EEN OFFERTE EN VOOR HET UITVOEREN VAN DE WERKZAAMHEDEN. DIT GELDT OOK VOOR HET VERSTREKKEN VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET UITVOEREN VAN DE WERKZAAMHEDEN OF HET MAKEN VAN EEN OFFERTE. U KUNT HIERBIJ DENKEN AAN BIJV. EEN STUCKER, EEN TEGELZETTER, EEN BETONBOORDER E.D. DIT ZAL IN OVEREENSTEMMING MET DE AVG GEBEUREN.

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dergelijke.

We nemen de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens heel serieus. We gebruiken actuele opslag- en beveiligingstechnieken om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik of onjuiste verstrekking, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies. Alle partijen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden en derden die nodig zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens inzake onze wettelijke plichten zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij hebben echter geen invloed op de wijze waarop deze partijen uw gegevens verwerken, opslaan of beveiligen, noch op de duur dat zij de gegevens opslaan.

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de duur die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden of voor de duur die noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van bewaartermijnen van documenten. Wij zullen uw gegevens na deze termijn binnen 2 maanden verwijderen. Omdat het voor ons niet werkbaar is om iedere dag gegevens (zowel op papier als digitaal) te verwijderen, rekenen we het eind van een boekhoudjaar als opslagdatum. Na deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen of anonimiseren. Anonimiseren betekent dat uw gegevens niet meer te herleiden zijn naar u als persoon, maar dat wij de gegevens nog steeds voor onze statistieken of boekhouding kunnen gebruiken. Als voorbeeld: stel wij slaan uw gegevens op voor een duur van 7 jaar en u hebt op 1 januari 2017 bij ons een offerte aangevraagd, dan verwijderen wij uw gegevens voor het eind van februari 2025. Wij verkopen uw gegevens niet aan andere partijen.

We zijn voortdurend bezig onze bestaande diensten te verbeteren en uit te breiden. Vanwege deze constante veranderingen en ook de veranderingen in de wetgeving en de aard van technologie zal de manier waarop wij omgaan met gegevens van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer het nodig blijkt ons beleid aan te passen zullen we de betreffende veranderingen in onze privacyverklaring op onze website vermelden zodat u er altijd van op de hoogte bent welke gegevens we verzamelen en hoe we die gebruiken. Door het aanvragen van een offerte of het laten uitvoeren van werkzaamheden, gaat u ermee akkoord dat u op de hoogte bent van deze mogelijke wijzigingen en dat wij u hier niet van op de hoogte hoeven te stellen.

Met vriendelijke groet,

Ron Kindermans
Score Keukenmontage